ข้อมูลจังหวัดเชียงราย​

Chiang Rai Province

"เหนือสุดในสยาม ชายแดนสามแผ่นดิน ถิ่นวัฒนธรรมล้านนา ล้ำค่าพระธาตุดอยตุง"

ธงประจำจังหวัด

ตราประจำจังหวัด

ทำไม จึงต้องเป็นช้าง ?

เมื่อครั้งพญามังรายรวบรวมหัวเมืองทางฝ่ายเหนือได้แล้ว ทรงกรีธาทัพไปตีหัวเมืองทางใต้ และได้รวมพล ณ เมืองลาวกู่เต้า หมอควาญได้นำช้างมงคลของพระองค์ไปผูกไว้ แต่ช้างเกิดพลัดหายไป พญามังรายเสด็จจึงติดตามช้างเข้าไปจนถึงดอยทอง ริมแม่น้ำกก และได้ทัศนาภูมิประเทศที่ราบลุ่ม เหมาะแก่การสร้างเมืองใหม่ เพราะจะก่อให้เกิดปราการดอยทองที่จะโอบล้อมเมืองไว้ ขนานนามเมืองว่า เมืองเชียงราย ตราประจำจังหวัดจึงใช้เป็นรูปช้าง

สัญลักษณ์ประจำจังหวัดเชียงราย

ดอกพวงแสด

ดอกไม้ประจำจังหวัด

กาซะลองดำ หรือ ปีบทอง

ต้นไม้ประจำจังหวัด

ปลาบึก

สัตว์น้ำประจำจังหวัด

พื้นที่จังหวัดเชียงราย

มีพื้นที่ทั้งหมด: 11,678.369 ตร.กม. (4,509.043 ตร.ไมล์) 

เป็นพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับที่ 12 ของประเทศไทย

อาณาเขต
เชียงราย เป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ในภาคเหนือของประเทศไทยตั้งอยู่ทางทิศเหนือสุดของประเทศไทยในเชิงภูมิศาสตร์ มีอาณาเขต แบ่งเป็นทิศ ดังนี้
ทิศเหนือ – ติดกับประเทศพม่าและลาว
ทิศใต้ – ติดกับ จ. ลำปาง และ จ. พะเยา
ทิศตะวันออก – ติดกับประเทศลาว
ทิศตะวันตก – ติดกับ จ. เชียงใหม่ และประเทศพม่า

แผนที่ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย

แผนที่ตัวเมืองเชียงราย

ฐานข้อมูลท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย

จัดทำโดย ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง