ข้อมูลที่พัก​

ACCOMMODATION​

ที่พักภายในมหาวิทยาลัย

Zone 1 ในมหาวิทยาลัย

วนาเวศน์ (Wanawes)

รองรับจำนวน 70 ห้อง

  • เบอร์โทรศัพท์: 0 5391 7899
  • eMail: wanawes@mfu.ac.th

ที่พักภายนอกมหาวิทยาลัย

Zone 2 หน้ามหาวิทยาลัย (ห่างจากมหาวิทยาลัย 3 กม.)

ภูฟ้าวารี (Phufa Waree)

หมายเหตุ **โปรดจองผ่านแบบฟอร์มนี้เท่านั้น เนื่องจากเป็นราคาพิเศษสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม PULINET 2024**

Zone 3 ภายในตัวเมือง (ห่างจากมหาวิทยาลัย 20 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที)

โรงแรมแสน (Sann Hotel)

หมายเหตุ **โปรดจองผ่านแบบฟอร์มนี้เท่านั้น เนื่องจากเป็นราคาพิเศษสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม PULINET 2024**

โรงแรม ฮ็อป อินน์ เชียงราย หอนาฬิกา (Hop Inn)

Zone 4 หน้าสนามบิน (ห่างจากมหาวิทยาลัย 15 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 20 นาที)

ทีค การ์เด้น สปา รีสอร์ท (Teak Garden Spa Resort)

  • 098 747 9096 คุณจอย 

หมายเหตุ **โปรดแจ้งทางโรงแรมว่ามาเข้าร่วมประชุม PULINET 2024 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เพื่อขอที่พักราคาพิเศษ**