โปรแกรมทัศนศึกษา

MFU Tour

โปรแกรม A

วัดร่องขุ่น - ไร่สิงห์ปาร์ค - วัดห้วยปลากั้ง - วัดร่องเสือเต้น

โปรแกรม B

ไร่ชาฉุยฟง - ขุนน้ำนางนอน,ถ้ำหลวง - ตลาดดอยเวา - ร้านของฝาก

 • กรุณาเตรียมสัมภาระพร้อมเดินทางกลับ
 • ในกรณี หากจำนวนผู้ลงทะเบียนไม่ถึง 8 ท่าน/คัน ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกโปรแกรมทัวร์
 • ราคานี้รวม
  • อาหารว่างและอาหารกลางวัน
  • ค่าเข้าชมสถานที่
  • มัคคุเทศก์
  • รถรับส่ง